גלו מה הכלל בשימוש ב"אם" לעומת "לו" או אילו" ותכירו את המונח תנאי רגיל (תנאי קיים) לעומת תנאי בטל.

@yiramne

אם לעומת לו/אילו – מתי משתמשים בכל אפשרות? #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #לשון #עבריתה#אילו #לו #אם #תנאיבטל #תנאיקיים #לוהייתירוטשילד #דיינו #פסח #הגדהשלפסח #עריכהלשונית #עריכתלשון #ניסוח

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

אם לעומת לו/אילו – מה ההבדל? הינה הפרטים.

במילים : אם, לו, אילו, משתמשים כשרוצים לציין תנאי. אם כך וכך אז…

ההבדל ביניהן הוא בסוג התנאי.

אגיד את הכלל ואח"כ אדגים כדי שיהיה ברור יותר:

  • אם התנאי רגיל – אומרים אם.
  • אם מדובר בתנאי בטל – כלומר במשהו שאינו יכול או שלא היה יכול להתקיים – אומרים לו/אילו.

דוגמות – תנאי רגיל, ולכן אם:

אם תבוא בזמן – תקבל מתנה | זה יכול לקרות, זה יכול להתקיים, ולכן אם.

אם ביקשת ולא עשיתי – אני מצטער | יש סיכוי שבאמת ביקשת, שזה באמת קרה, ולכן אם.

תנאי בטל ולכן אילו או לו:

אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים – דיינו |  התנאי פה לא התקיים כי הרי הקב"ה כן עשה בהם שפטים. ולכן אילו.

לו הייתי רוטשילד – גם זה תנאי בטל כי – אני אגלה לכם סוד: אני לא רוטשילד, ולכן לו.