אומנם המילה משאבים קשורה לשורש ש-א-ב. אבל המשמעות המקורית של המילה מפתיע.

@yiramne

ההפתעה במילה "משאבים" #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #משאב #משאבים #אטימולוגיה #גיזרון #שוקת #צאן #השאלה #משמעותמושאלת

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

המקור המפתיע של המילה משאבים.

המילה משאבים קשורה לש-א-ב. אבל כדאי לדעת המשמעות המקורית של המילה היא מִתקן או מקום שהרועים שואבים בעזרתו או לתוכו מים כדי להשקות את הצאן. ורק בהשאלה הפכה המילה לשמש במשמעות הרווחת היום: כלל האמצעים העומדים לרשותו של אדם, ארגון או מדינה וכן מקורות, יתרונות או דברים בעלי ערך שניתן לנצלם.

סירי: ירעם, כלומר במקור מי שפנה למשאבי אנוש פנה בעצם לשתות?