רבים בטוחים שיש הבדל במשמעות בין המילים אבל כאן תגלו את הממצאים ההיסטוריים המפתיעים.

@yiramne

עשוי ועלול – יש הבדל? הממצאים מפתיעים #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #עשוי #עלול #יכול #ישהבדל? #מהההבדל #הפתעה #חיובי #שלילי #ניטרלי #שובריםמיתוס

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

רבים חושבים שיש הבדל היסטורי בין עשוי ובין עלול, אבל עקרונית אין הבדל בין במשמעות המילים.

אנשים בטוחים כי:

עשוי – משהו חיובי או ניטרלי, כמו עשוי להצליח, עשוי להיות שרבי מחר.

עלול – רק במשמעות שלילית, כמו עלול להיכשל.

היסטורית, אין הבדל כזה, והמילים עשוי ועלול משמשות בכל משמעות: חיובית, שלילית וניטרלית.

עשוי ועלול הן מילים נרדפות, בדיוק כמו המילה יכול – שגם היא באה בכל המשמעויות: הוא יכול להצליח או הוא יכול להיכשל.