גלו את שתי המשמעויות של שמץ ומה הקשר בין שמץ ב"אין לי שמץ של מושג" ובין "ידוע לשמצה.

@yiramne

משיב/ה ל-@efratkosher אין לי שמץ – מה זה "שמץ"? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #אטימולוגיה #גיזרון #שמץ #איןלישמץ #איןלושמץ #לחישה #ידועלשמצה #בוז #גנאי #לשוןגנאי

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

אין לי שמץ של מושג – מה זה שמץ?

שמץ – המילה מופיעה בתנ"ך ויש שפירשו אותה במשמעות לחישה וגם קשרו אותה למילה שמצה (כמו: ידוע לשמצה) – לחישת בוז.

אבל הפירוש המקובל של שמץ הוא משהו, קצת, וכך גם בלשון חז"ל. ואיך זה קשור לידוע לשמצה? אין קשר. לפי ההסבר הזה יש שמץ במשמעות קצת, יש שמץ אחר במשמעות שונה: לשון גנאי, ומכאן ידוע לשמצה.