???

@yiramne

פגרה, נופש – מה ההבדל? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #חופש #חופשה #החופשהגדול #ימיחופשה #חופשהזוגית #חופשהבישראל #חופשגדול #חופשתפסח #חופשפסח #ימיחופש #פגרה #נופש #פגרתקיץ #נופשזוגי #נופשמשפחתי #פגרתהכנסת @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

פגרה ונופש – מה ההבדל? הינה הפרטים.

בסרטון הקודם דיברתי על ההבדל בין חופש לחופשה, וכאן אסביר גם על פגרה ועל נופש.

פגרה – מילה שאולה מארמית, ובעברית שלנו היא יוחדה לחופשה קצובה ובמועד קבוע מראש שבו מוסד, חברה או ארגון מפסיקים את פעילותם השוטפת. למשל: פגרת הכנסת.

נופש – מילה שמקורה בלשון הפיוט, והיא יוחדה לחופשה במלון או בבית הבראה וכדומה שיש עימה בילוי והרפיה לגוף ולנפש.

ואם אתם תוהים אם יש קשר בין המילים: נופש, נפש והנפּשה – התשובה היא כן, הרחבה תמצאו כאן.