איך הוגים "שלהי" (שלהי קיץ), האם נכון לומר שלט רחוק/רחק ואיך הוגים "שנהב" ברבים? בחנו את עצמכם בעזרת החלק האחרון של מילון ההגייה הנכונה.

כללי המילון (כגון הניקוד במילון והכתיב בו) נמצאים כאן.

להבנת הסימונים במילון – מקרא קצרצר:

  • בֿ, כֿ, פֿ = אות רפה, בלי דגש
  • ֫ = מקום ההטעמ֫ה של המילה (אם היא מלעיל או מלרע)
  • ־ = צורת סמיכות (למשל: זיכרון לעומת זיכרון־)

מצאתם טעות? חסרה מילה חשובה? יש לכם רעיון לתמונה שיכולה להצטרף לערך מסוים? אשמח שתעדכנו אותי ואתקן או אוסיף.


 

ש

שְׁאגה, שַׁאגת האריה, שְׁאגוֹת, שַׁאגות האוהדים (ולא: שָאגה, שְאגת־, שָגאות, שְאגות)

שְאפתן (ולא: שָאפתן)

שְבועון (ולא: שָבועון)

שְבֹֿור (ולא: שְבּור)

שֶבי/שְבי, שְבי המחבלים (ולא: שֶבי־)

שביט, שְביטים (ולא: שָביטים)

שָׁביס (ולא: שְביס)

שִבעת אלפים (ולא: שְבעת־)

שבץ, שְבץ לב (ולא: שָבץ־)

שדה שְלָחין (ולא שַלְחין)

שׂדרה, העיר שׁדרות, שׁדרות רוטשילד (ולא: שׁדרה, שׁדרות, שׁדרות־)

שַׁוַארְמַה (ולא: שוּוָארמה)

שובִיניסט (ולא: שובֵניסט)

שוב֫ך (ולא: ש֫ובך)

ש֫ובֶל, שְבלים, שובְלי־, שובל השמלה (ולא: שוב֫ל, שובָלים)

שובֵר/שובָר, שובְרים/שובָרים
במשמעות: אישור בכתב המקנה למחזיק בו זכות לקבלת שירותים שונים ללא תשלום נוסף (ההגדרה מרב מילים)

שׁוּגָ'אעִייה, שָגָ'אעִייה, סָגָ'אעִייה

שוֹד, שוּדים, נהגת שוּדים (ולא: שוֹדים)

שוְויון (ולא: שיוָויון)
ראוכאן. האקדמיה ניסחה "דרך המלך", כלומר "בדיעבד" גם הצורה שיוָויון כשרה

שוחח, שוחֲחה, שוחֲחו, משוחֲחים, ישוחֲחו (ולא: שוחֵחה, שוחֵחו, משוחֵחים, ישוחֵחו)

שוכח, שוכְחים (ולא: שוכָחים)

שׂוּמָה עליו (ולא: שׁוּמה)

שוֹמו שמים (ולא: שוּמו)
הנימוק: שֹׁ֥מּוּ שָׁמַ֖יִם עַל זֹ֑את וְשַׂעֲר֛וּ חׇרְב֥וּ מְאֹ֖ד נְאֻם ה' (ירמיה ב יב)

שֻׁומְשׁוֹם (ולא: סומסוּם)

שוּק, שְוָקים, שוּקֵי העיר, שְׁוָוקֶיהָ, שׁוּקֵיהֶם (ולא: שוּקים, שְוָוקי העיר, שוּקֶיה, שְוָוקיהם)
סימן לזכור: כשהטעם רחוק מוי"ו העיצורית באה תנועת וֹ

שור, שְוָורים, שוֹרֵי הבר, שְוָורַיי, שוֹרֵיכם (ולא: שוֹרים, שְוָורי הבר, שוֹריי, שְוָוריכם)
סימן לזכור: כשהטעם רחוק מוי"ו העיצורית באה תנועת וֹ

שְׁזיף (ולא: שָזיף)
בעבר נהג גם הניקוד שָזיף כמו שמופיע בפרסומת למטה, אבל היום התקן הוא שְזיף בלבד

שחה, שחֲתה בים (ולא: שחְתה)

שָחָלה, שְחָלות (ולא: שָחלות)

שַיִט, שֵיט חופים (ולא: שַיִט־)

שַיִש, שֵׁישׁ המטבח (ולא: שַיִש־)

שכבה, שְכָבות, שִכְבות מידע (ולא: שְכָבות־)

שלב, שלבּים, שלבּי התוכנית (ולא: שלים, שלי־)

שַׁלְבֶּקֶת (ולא: שלקת)
ובעברית: הרפס

שִלגון/שַלגון

שלהבת, שַׁלְהַבְתּוֹ, שַׁלְהָבוֹת, שַׁלְהֲבוֹת אש

שִלהי, שִלהי הקיץ (ולא: שַלהי)

שַלח לחמך על פני המים כי בְּרוֹב הימים תמצאנו (ולא: שְלח ולא ברבות הימים)

שַׁלַּט רַ֫חַק (ולא: רָחוק)
ובקיצור: שלט

שלשלת,שַׁלְשְׁלוֹת/שַׁלְשְׁלָאוֹת

שמ֫א (ולא: ש֫מא)

שמונָ֫ה (בזכר), שמונֶ֫ה (בנקבה) (ולא: שמ֫ונה)

שמונֶה עשרה (ולא: שמונָה עשרה)

שמונֶה מאות (ולא: שמונָה מאות)

שמן, שַמני מאכל (ולא: שִמני־)

שמנה וסולתה (ולא: וסַלתה)
הרחבה ראוכאן

שמפוּ/שמפוֹ
ובעברית: תחפּיף

שִמשה, שְמָשות, שִמְשות הרכב (ולא: שִמְשות)

שָׂנֵא (ולא: שנָא)
כן, הכוונה בזמן עבר

שנאה, שְׂנָאות, שִׂנְאות־ (ולא: שִָֹנְאות)

שנהבֹֿ, שנהבּים (ולא: שנהבֹֿים)

שְנָתון, שִנְתונים (ולא: שְנָתונים)

שְׁעָטָה, שְׁעָטוֹת, שַׁעֲטַת־, שַׁעֲטוֹת־ (ולא: שָעטה, שָעטות, שעֶטת־, שְעטות־)

שָעיר לעזאזל (ולא: שְעיר־)

שעַלְבֹֿים (ולא: שעלָבּים)

למדתי שם 🙂

שַׂעֲרָה, שְׂעָרוֹת, שַׂעֲרוֹת־ (ולא: שְערה, שָערות)

שפתון, שִפְתונים (ולא: שְפָתונים)

שַפּוד/שיפּוד

שפֿוך (ולא: שְפּוך)

שפופרת (ולא: שפורפרת)

שׂפינוזה (ולא: שׁפינוזה)

שַפּיר, המצב שַפּיר, מים שפּירים, גידול שפּיר, הכול שפּיר, מחלף שַפּיר (ולא: שיר)
במשמעות טוב

שָיר, מי שָיר, מושב שָיר (ולא: שפּיר)
במשמעות שק קרומי דק המקיף את העוּבָּר ברחם ומלא בנוזל (ההגדרה מתוך רב מילים)

שפמפּם (ולא: שפמם)

שְׁפַנְפַּן (ולא: שפנן)

שקד (ולא: שקדייה)
גם שם העץ וגם שם הפרי שלו

שקל֫א וטרי֫א (ולא: שקל֫א וט֫ריא)

שרברב, שרברבּים (ולא: שרברים)

שֹרונה/שׁרונה, מתחם שֹרונה/שׁרונה
לפי רות אלמגור-רמון: שֹרונה, לפי אבשלום קור: שׁרונה

פה פסקו לפי רות אלמגור רמון

שְׂרף (ולא: שָׂרף)
במשמעות הנוזל המופרש מהעץ כשקליפתו נפגעת

שָׁרָךְ, נחל שָׁרָך (ולא: שׂרך)
במשמעות הצמח המטפס

גם קק"ל טעו בכיתוב של השם (ראו בכיתוב באנגלית)

שרעף, שרעפּים (ולא: שרעים)

שרפרף, שרפרפּים (ולא: שרפרים)

שרשרת, שרשרות/שרשראות

שְׁתום עין (ולא: שְׂתום)

שְתיל (ולא: שָתיל)

ת

תדיר, תְדירות, תְדירות הפגישות (ולא: תָדירות)
סימן לזכור: כמו נְדירות, נְזירות

תואר, תְארים, תוֹאוֹרי/תָAאוֹרי כבוד (ולא: תְאָרי־)

תובנה, תובֶ֫נֶת ההמונים (ולא: תובָנַ֫ת)

תודעה, תוד֫עת שירות (ולא: תודע֫ת)

תוכחה, תוכ֫חת האב (ולא: תוכח֫ת־)

תוכ֫י (ולא: ת֫וכי)

תולדה, תולֶ֫דֶת האדם (ולא: תולָדַ֫ת־)

תוּמרקין יגאל (ולא: תוֹמרקין)

יגאל תוּמרקין. התמונה מכאן

תוסף, תוספים, תוספְי מזון (ולא: תוסָפי־)

תוסָפ֫ות, בעלי התוסָפ֫ות (ולא: ת֫וסְפות, הת֫וסְפות)

תוסֶפתן/תוסַפתן

תוף, תוּפים, תוּפּו, תוּפּהּ וכו' (ולא: תוֹפֿו, תוֹפֿה)

תופעה, תופ֫עת לוואי (ולא: תופע֫ת)

תוצאה, תוצאות, תוצְאת המשחק, תוצְאות המשחק (ולא: תוצָאת־, תוצָאות־)

תוקף, פג תוקפּו (ולא: תוקו)

תוקן, תוקנות, תקוני (ולא: תוקפּן, תוקפּנות, תוקפּני)

תוּרפה, נקודת תוּרפה (ולא: תוֹרפה)

תושב, תושָבי העיר (ולא: תושְבי־)

תֵיאבון, תַאבונו, תַאבון האיש (ולא: תֵאבונו, תֵאבון־)

תֵיאור (ולא: תִיאור)

תִיגר, קרא תִיגר (ולא: תָגר)

תיהָנה, תיהָני, תיהָנו (ולא: תיהֵנה, תיהֵני, תיהֵנו)

תי"ו (ולא: תי"ף)

תַיִל, תֵיל נחושת (ולא: תַיִל־)

תימָרה, תימָרות, תמְרות עשן (ולא: תמְרות)

תִיעוב (ולא: תֵיעוב)

תִיעוד (ולא: תֵיעוד)

תיקָע (ולא: תיקָבּע)

תיקוּ (ולא: תיקוֹ)

תיר֫ס (ולא: ת֫ירס)

תֵיתֵ֫י לו (ולא: תִ֫יתִי)
המשמעות מארמית: תבוא עליו ברכה

תלְיון (ולא: תילָיון)

תֶלמה יֵלין (ולא: תַלמה יָלין)

תְמָנון (ולא: תַמְנון)

תמנ֫ע, פארק תמנ֫ע (ולא: ת֫מנע)

תמרוֹן, התנאים בתמרוֹן דימו תנאי מלחמה (ולא: תמרוּן)
במשמעות תרגיל צבאי; תחבולה ותכסיס

תמרוּן, יו"ר הסיעה הצליח בתמרוּן בין הסיעות (ולא: תמרוֹן)
במשמעות שם פעולה

תְעָלה, תְעָלוֹת (ולא: תָעלה, תָעלות)

תַפאוּרה (ולא: תִפאורה או תפאוֹרה)
סימן לזכור: תַפאוּרה כמו תחבורה

תֵצא (ולא: תִיצא)

תָקין, תָקינות (ולא: תְקינות)

תקָנון, תקנָון המשחק (ולא: תקְנון־)

תִרגום, תִרגום הספר (ולא: תַרגום)
פעולת התִרגום. וראו בערך הבא

תַרגום, תַרגום השבעים, תַרגום אונקלוס (ולא: תִרגום)
תוצר התִרגום הוא התַרגום (=יצירה ספרותית מתורגמת). העוסק בתִרגום יוצר תַרגום. וראו בערך הקודם

תַּרְתֵּ֫י דְּסָתְרֵ֫י (ולא: ת֫רתי דס֫תרי)

תֵשב (ולא: תִישב)

תִשבָּחה, תשבָּחות (ולא: תשבּוֹחות)

תשע (ולא: תEYשע)

תִשעת אלפים (ולא: תְשעת אלפים)