????

@yiramne

פיקח = חכם – איך נוצר הקשר? הינה הפרטים #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #לשון #עברית #פיקח #חכם #לפקח #טיפש #לשוןחזל #אטימולוגיה #גיזרון #פיקוח

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

פיקח – איך נוצר הקֶשר לחכם?

במקור פיקח הוא אדם שרואה ושומע, ניגוד של חירש או עיוור.

אבל בהשאלה אדם פיקח שרואה יכול גם להיות ניגוד של אדם שלא רואה – אדם טיפש. ומכאן בלשון חז"ל נוצר פיקח במשמעות: אדם חכם, וגם לפקח – לפקוח עין על הדבר. ומאותה המשמעות חידשו בלשון ימינו את המילה פקח.