גלו אם יש קשר בין אריית תאנים ובין ארון.

@yiramne

ארון – למה הוא נקרא כך? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #ארון #ארוןבגדים #ארוןחשמל #אטימולוגיה #גיזרון #בגדים #ארייה #ארייתתאנים #ארייתתמרים #ארה #לצאתמהארון #יצאמהארון #צאמהארון #גאווה #להטב

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

ארון – למה הוא נקרא כך? הינה הפרטים.

לא ממש יודעים מה שורש המילה הקדומה הזו, ואחת ההשערות היא ששורש המילה הוא א-ר-ה/י הקשור לקטיפה ולאסיפה – כמו אריית תאנים* = ליקוט ואיסוף של תאנים, וכך גם ארון – מקום שמלקטים לתוכו דברים.

*בסרטון עצמו הופיע בטעות: תמרים