גלו את הדעות הקשורות למילה "תפילין" – מה שורשה ולאילו מילים מפתיעות היא קשורה.

@yiramne

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

צדיק, כבר הנחת תפילין היום? בואו נדבר על המילה תפילין.

למילה תפילה יש כמה משמעויות. המשמעויות המוכרת ביותר: דברי בקשה או שבח לאֵל, ותשמיש הקדושה.

צורת הרבים של השיחה עם אלהים היא – תפילות, ושל תשמיש הקדושה: תפילים או תפילין (בחילופי ם-ן כמו: נישואים-נישואין).

לפי אחד ההסברים, השורש של שתי המשמעויות הוא פ-ל-ל, וכנראה הקשר הוא שאת התפילין מתחילים להניח בזמן התפילה. אבל היסטורית אין קשר ישיר בין תפילין לתפילה כי הלכו איתן כל היום, ולכן לפי הסבר אחר באמת אין קשר בין המילים, אלא השורש של תשמיש הקדושה הוא ת-פ-ל הקרוב במשמעות לשורש ט-פ-ל – שמשמעו הדבקה, חיבור (כמו: נִטפל, טפּיל) כי את התפילין קושרים לגוף.