על צורות מיוחדות בלשון חז"ל ועל ערבוב בין גזרות שונות.

@yiramne

משיב/ה ל-@yanivram יצתה בת קול – למה לא יצאה? על צורות מיוחדות בלשון חז"ל #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #גזרתלא #גזרתלי #גזרתלה #גזרתנלי #נלינלה #גזרתנלא #גזרתנליה #לשוןחזל #יצתהבתקול #בתקול #יצאה #ערבובגזרות

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

יצתה בת קול – מה פירוש הצורה המוזרה הזו יצתה? למה לא יצאה? שאלה מתוקה, ובשביל להבין זאת קצת רקע.

בלשון חז"ל בגזרת ל"י/ה מוצאים צורות "מיוחדות": פָּנָת במקום פנתה, עָלָת במקום עלתה, שָתָת במקום שתתה, הָיָת במקום הייתה.

בלשון חז"ל החל ערבוב גדול בין גזרת ל"י/ה ובין גזרת ל"א, ואדגים זאת במילה יצאה.

במקרא מופיעה רק הצורה המוכרת לנו היום: יצאה (גזרת ל"א, שורש י-צ-א). אבל בלשון חז"ל מוצאים בעיקר יָצָאת על דרך ל"י/ה – יָצָאת כמו הצורות שראינו: פָּנָת, עָלָת, שָתָת. וכמו כן בלשון חז"ל מוצאים גם ערבוב של שתי הגזרות (ל"א עם ל"י/ה): יָצְתָה ואפילו יָצְאתָה באל"ף.

סירי: יצתה תשובה קצת מורכבת, אבל היה שווה!

אני: זאת את סירי או שזו בת קול?