טיפ בעריכה לשונית: גלו מתי נכון להשתמש ב"לא" ומתי ב"שלא".

@yiramne

לא / שלא – מתי כך ומתי כך? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #עריכתלשון #עריכהלשונית #טיפ #ניסוח #כתיבה #טיפבעריכהלשונית #טיפבעריכתלשון #לא #שלא #שעבוד @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

לא או שלא – איך נכון להתנסח? הינה הפרטים.

כשרוצים לשלול דגמים כמו "החליט לבוא", "ביקש לעשות", "רצה ללכת" – שוללים בשי"ן: שלא.

  • היא החלה לרוץ אליו, נזהרת לא לדרוך על הרקפות -> שלא
  • הוא ביקש ממנה לא לעשות את זה שוב -> שלא

ההיגיון הוא ש"החליט לבוא" = החליט ש(הוא)יבוא.

יש פה שעבוד בתוכן.

אבל כיוון שאי אפשר בעברית להוסיף שיעבוד (ש…) ללמ"ד בשם הפועל (לדרוך, לבוא) – לא אומרים שלבוא אלא לבוא, בעוד באמת יש פה שעבוד בתוכן, כאמור.

אבל כשיש מילת שלילה אין בעיה להוסיף את השי"ן הזאת, ולכן:

  • הוא החליט לא לבוא -> הוא החליט שלא לבוא.

יש להוסיף שי"ן בשלילה גם כשיש מילת יחס (בכל"ם, לפני, לפי וכדומה) ואח"כ שם עצם נטוי או שלא נטוי:

כחוק ושלא כחוק | בזמנה ושלא בזמנה | לצורך ושלא לצורך | מדעת ושלא מדעת |  כשדרכו ושלא כדרכו | בפני בית דין ושלא בפני בית דין.