על משפחת מילים שכוללות חלק מהשורש ק-ט הקשור לעולם הניתוק והתלישה: ק-ט-פ, ק-ט-ל, ק-ט-מ, ק-ט-ע.

@yiramne

אות אחת עושה את ההבדל: על משפחת מילים שכוללות חלק מהשורש ק-ט הקשור לעולם הניתוק והתלישה #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #שורש #אות #אותיות #עיצןר #עיצורים #גיווןבמשמעות #משמעות #סמנטיקה #שורשתלתעיצורי #שורשדועיצורי #שיטתהשורשים #ניתוק #תלישה #קטע #קטף #קטל #קטם #קיטע @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

תראו איזה יופי!

קטף וקטל קשורים לקטע בהבדל של אות אחת!

בעברית יש שורשים שונים הפותחים באותיות ק-ט והרעיון הבסיסי המשותף לכולם(!) הוא ניתוק ותלישה, ורק האות השלישית של השורש מגוונת את המשמעות ומייחדת אותה:

  • ק-ט-פלקטוף פרח
  • ק-ט-ללקטול, להרוג מישהו ולנתק אותן מן החיים
  • ק-ט-מלקטום, לקצץ קצה של משהו
  • ק-ט-עקֶטע הוא חלק ממשהו, וקיטע הוא אדם שחתכו לו את הרגל או את היד