גלו מה פשר המילה "רבתי", מה מקורה ואיך היא קשורה ל… סבתא.

@yiramne

לא באל"ף רבתי, ירושלים רבתי – מה זה רַבָּתִי? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #רבתי #ירושליםרבתי #תלאביברבתי #לא #ארמית #סבתארבתא #לאבאלףאבתי #אלףרבתי @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

לא באל"ף רבָּתי, ירושלים רבָּתי – בואו נדבר על המילה רבָּתי.

המילה רבָּתי מקורה בארמית: רבְּתי – צורת נקבה בחלק מניבי הארמית.

כמו סבתא רבְּתא (סבתא גדולה) – בחלק מניבי הארמית אומרים: סבתא רבְּתי.

כלומר רבְּתי = גדולה.

בעברית שאלנו את המילה רבְּתי, ושינינו אותה קצת: מרבְּתי לרבָּתי.

ירושלים רבָּתי – ירושלים גדולה, כלומר כל אזור ירושלים, ירושלים והסביבה.

לא באל"ף רבתי – לא באל"ף גדולה. כלומר להדגיש שהכוונה ללא באל"ף ולא ללו בוי"ו, וגם לחזק את האל"ף. סופר לא!