גלו את כלל "בראשית ברא" ואיך ממנו לומדים מה סדר המילים המומלץ בעברית.

@yiramne

על סדר המילים במשפט – אתמול הודיע רה"מ או אתמול רה"מ הודיע #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #עריכתלשון #עריכהלשונית #טיפ #ניסוח #כתיבה #טיפבעריכהלשונית #טיפבעריכתלשון #סדרהמיליםבמשפט #נושא #נשוא #פועל #שם #שםעצם #משלים #משליםשם #משליםפועל #מש #מפ #תיאור #טיפבכתיבה @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

עוד טיפ בעריכת לשון.

והפעם נדבר על סדר המילים במשפט.

הכלל הראשי הוא שאם המשפט מתחיל שלא בנושא או בנושא – יבוא הפועל לפני השם, למעט בזמן הווה ולמעט בכינוי גוף (הואהיא וכדומה).

לא להילחץ, מיד תבינו מהדוגמות:

  • בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ

המשפט פותח במילה "בראשית" ולא בנושא (אלהים) ולא בנושא (ברא), ולכן סדר המילים הוא "ברא אלהים" ולא "אלהים ברא".

  • אתמול הודיע השר על הקיצוץ בתקציב

המשפט פותח באתמול ולא בנושא השר ולא בנשוא הודיע ולכן סדר המילים: אתמול הודיע השר ולא: אתמול השר הודיע.

אבל בכינוי גוף סדר המילים רגיל:

  • אתמול הוא הודיע על הקיצוץ בתקציב.

וגם בזמן הווה סדר המילים רגיל:

  • עכשיו השר מודיע על הקיצוץ בתקציב.

יש חריגות מהכלל הזה, בעיקר אם רוצים להדגיש משהו. למשל:

  • אתמול איציק רקד טנגו – דווקא איציק ולא אריה.