גלו מניין צץ המבנה הזה שמוסיפים SHM (שי"ן-מ"ם) כדי לציין מיאוס, זלזול וביטול, כמו: פסטיבל-שמסטיבל, אקטואליה-שמקטואליה.

@yiramne

או"ם-שמום, אקטואליה-שמקטואליה – על מקור הוספת "שמ" כדי לציין מיאוס וזלזול #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #קידומתהמיאוס #אוםשמום #דודבןגוריון #קידומת #שמ #אקטואליהשמקטואליה #פסטיגל #אקטואליה #זלזול #מיאוס

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

מניין צץ המבנה הזה שמוסיפים SHM (שי"ן-מ"ם) כדי לציין מיאוס, זלזול וביטול, כמו שראינו: פסטיבל-שמסטיבלאקטואליה-שמקטואליה, והאמירה הידועה של בן גוריון: או"ם-שמום? הינה הפרטים.

המקור של "קידומת המיאוס" – כך מכונות ההוספות האלה בתחילת המילה – מהשפות הגרמאניות (כמו אנגלית, שוודית, הולנדית, גרמנית), שָם יש מילים בעלות משמעות שלילית שפותחות בין השאר ב-SHM (צירוף של שי"ן ומ"ם).

היידיש הושפעה מהשפות הללו, ומן היידיש קיבלה העברית את קידומת המיאוס-שמיאוס הזו.