על ג-ז ודומיו הקשורים לעולם החיתוך והקריעה: ג-ז-ז, ג-ז-ר, ג-ז-מ.

@yiramne

אות אחת עושה את ההבדל! על ג-ז ודומיו הקשורים לחיתוך וקריעה #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #שורש #אות #אותיות #עיצור #עיצורים #גיווןבמשמעות #משמעות #סמנטיקה #שורשתלתעיצורי #שורשדועיצורי #שיטתהשורשים #חיתוך #קריעה #גזז #גזם #גזר #גזרדין #לגזור #לגזום #גזרתהשלמים #גזירה @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

תראו איזה יופי: גזר וגזם קשורים לגזז בהבדל של אות אחת!

בעברית יש שורשים שונים הפותחים באותיות ג-ז והרעיון הבסיסי המשותף לכולם(!) הוא חיתוך, קריעה, ורק האות השלישית של השורש מגוונת את המשמעות ומייחדת אותה:

  • ג-ז-ז – לחתוך, לגזור במספריים; ומכאן גם: גיזה – צמר שנגזז
  • ג-ז-ר – גם לחתוך, לגזור במספריים. וגם: גזר דין – חיתוך הדין במשמעות פסק דין, ציווי, ומכאן גם: גְזֵרה (גזירות כלכליות), גִזרה – מבנה הגוף, החיתוך של האיברים, ובהרחבה: שטח מסוים; ובעולם הלשון: קבוצת שורשים שיש להם תבנית משותפת.
  • ג-ז-מ – לכרות ולקצץ ענפים.