גלו את הסיפור המעניין של המילה "לכאורה" ואיך היא קשורה ל"לכעורה" במשמעות דבר מכוער.

@yiramne

לכאורה – על מקור המילה ועל הקשר בינה ובין דבר מכוער! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #לכאורה #אטימולוגיה #גיזרון #גמרא #ארמית #מכוער #דברמעוכר #גנות #כיעור #חשד #עורךדין #חשוד #חשד #משרדעורכידין #עריכתדין @משרד עו״ד לוינטל-גלעד ושות׳

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

לכאורה – מקור המילה מארמית, והיא מופיעה בגמרא בהקשר הזה:

לכאורה  כשמואל רְהִיטָא כי מְעָיָינְתְ בָּה הלכתא כָּוָותֶיה דרב

הסבר מילולי ופירוש: 

לכאורה כשמואל רצה [ההלכה], אבל אם תעיין בה (=בהלכה) [תגלה ש] ההלכה כמו רב (רב – שֵם של חכם אחר).

יש כמה הסברים על מקור המילה לכאורה.

ההסבר ללכאורה פה הוא כמו לכעורה (בחילופי א-ע, אותיות גרוניות), כלומר הוא אוצר לו יש פה עניין כעור, במשמעות גנות. זה לכיעורך=לגנותך, שחשבת שההלכה כשמואל כי לא עיינת היטב. ואילו עיינת הייתי מבין שההלכה כמו רב.

ומכאן: לכאורה דבר שלא נבדק לעומק, משהו שרואים ממבט ראשון ושטחי.