על מיקום המילים האלה במשפט: הרי, אומנם, ובכן, אם כן.

@yiramne

הרי, אומנם – היכן מיקומן במשפט? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #עריכתלשון #עריכהלשונית #טיפ #ניסוח #כתיבה #טיפבעריכהלשונית #טיפבעריכתלשון #סדרהמיליםבמשפט #הרי #אומנם #אםכן #ובכן #הריאתמקודשתלי @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

עוד טיפ בעריכת לשון!

והפעם: על מיקום מילים מסוימות במשפט.

המילים: הרי, אומנם, ובכן, אם כן מקורם בראש המשפט.

כמו: הרי את מקודשת לי.

כך גם: הרי אתה יודע – ולא: אתה יודע הרי.

אומנם תכננתי להגיע בזמן אבל היה פקק – ולא: תכננתי להגיע בזמן אומנם, אבל היה פקק.