על המשמעויות השונות של "נימה" והסבר על הצירוף "כמלוא הנימה".

@yiramne

כמלוא הנימה – מה זה נימה? #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #לשון #עברית #כמלואהנימה #אוצרמילים #נימה #נימתדיבור #נימתטון #שערה #שערות #שיער #חוט #אטימולוגיה #גיזרון #ביטוי #ביטויים #צירוף #צירופים #פסיכומטרי #מיתר #מיתרים

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

מקור המילה נימה ביוונית, ושם משמעה חוט.

גם בעברית נימה היא חוט, והמשמעות התרחבה:

  • שערה, ומכאן: כמלוא נימה – כמלוא חוט השָערה, כלומר דימוי לדבר מועט.
  • מיתר בכלי נגינה, ומכאן דימוי ללב או לנפש: נימי ליבי או נפשי
  • צליל, טון הדיבור, כמו: נימת קולה של סירי אינה נשמעת טבעית.