גלו מה הצורה הנכונה וגם לאילו מילים קל להשוות אותה.

@yiramne

כְּשירות / כָּשירות – איך אומרים? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #כשיר #כשירות #כשירותצהל #הגייה #איךאומרים #קמץ #התקצרות #שווא #משקלקטיל #משקלפעיל #צהל #צבא #ינוןמגל @ינון מגל

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

ינון צודק: כָּשיר, כְּשירות, כמו:

  • בָּקיא, בְּקיאות
  • לָכיד, לְכידות
  • גָמיש, גְמישות