בעלי חיים שאין להם שֵם נפרד לזכר ולנקבה, כמו נמלה, פנדה – מה עושים במצב הזה? הינה התשובה שפותרת את הבעיה.

@yiramne

זברה ממין זכר – זֶבֶּר? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #אודיקגן #מצחיק #הומור #בדיחה #קורעמצחוק #מיןדקדוקי #זכר #נקבה #מין #זברה #זבר #לידה #לידהטבעית @Udi Kagan

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

@yiramne

איך אומרים זברה וצפרדע בזכר, ואיך תגידו פרפר בנקבה? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #זכר #נקבה #מיןדקדוקי #מין #זברהבזכר #צפרדעבנקבה #פרפרבנקבה #זברה #צפרדע #פרפר #בעליחיים #נחש #נחשה #דובה #דוב #נמלה #נמלהבזכר #דולפין @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול 1:

איך אומרים זברה ממין זכר? התשובה בסרטון הבא.

כדי שלא תחמיצו את התשובה תעקבו אחריי. כמו חילזונת. חילזונה.

***

זברה בזכר – זֶבֶּר? פרפר בנקבה – פרפרה? צפרדע בזכר – צְפַרְד? בעלי חיים שאין להם שֵם נפרד לזכר ולנקבה – מה עושים במצב הזה?

בהיסטוריה של העברית מוצאים מעט שמות נפרדים לזכר ולנקבה בקרב בעלי החיים. למשל:

אריה – לביאה | פר/שור – פרה | תרנגול – תרנגולת.

בלשון חז"ל מוצאים צורות "עממיות" יותר: חמור – חמורה (לא רק אתון), תיש – תיישה (לא רק עז), דב – דובה, חזיר – חזירה ועוד.

לְרוב בעלי החיים אין שם נפרד לזכר ולנקבה, ולכן בימינו בלשון הדיבור והספרות, לפעמים לשם זְכָרי מוסיפים –ָה, ולשם נְקֵבי מורידים את ה-ָה הסופית, ויוצרים צורות כמו:

  • בהוספת -ָה לנקבה: נחש – נְחשה, נֶשר – נִשרה
  • בהשמטת -ָה לזכר: נמלה – נְמָל, יונה – יון.

אבל ההמלצה היא שכשרוצים להבחין בין זכר לנקבה להוסיף במפורש את המין. כלומר:

  • נשר ממין נקבה, פרפר ממין נקבה, דולפין ממין נקבה
  • נמלה ממין זכר (ולא נְמָל): זברה ממין זכר (ולא זֶבֶּר), וצפרדע ממין זכר (ולא צְפַרְד).