תיקון הכללי, יום השישי, אדם הראשון – למה לא התיקון הכללי, היום השישי, האדם הראשון? על יידוע שם ותוארו בעברית לתקופותיה.

@yiramne

חידה: מה מוזר לשונית בשלט הזה? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #חידה #שלט #מוזר #טעותלשונית #שיבושלשוני #יידוע #ההיידוע #האהיידוע #ליידע @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

@yiramne

יום השישי, אדם הראשון – למה לא היום השישי, האדם הראשון? על יידוע שם ותוארו בעברית לתקופותיה #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #חידה #שלט #מוזר #טעותלשונית #שיבושלשוני #יידוע #ההיידוע #האהיידוע #ליידע #חוףהנפרד #אדםהראשון #כנסתהגדולה #יוםהשישי #שערהעליון #אבהרחמן #דיבורהמתחיל #לשנההבאהבירושליםהבנויה #אלהמיוחד #לכהדודי #יוםירושלים #ירושלים #אורהגנוז #תיקוןהכללי @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול 1:

מה מוזר לשונית בשלט?

כתבו בתגובות.

בסרטון הבא אני אגיד את תשובה הטובה.

וכן, שתלתי פה רמז.

תמלול 2:

מוזר לא? חוף הנפרד? צריך להיות החוף הנפרד, לא?

צורות כמו חוף הנפרד במקום החוף הנפרד (כיאה ליידוע שם ותואר – כמו: הילד היפה, ולא: ילד היפה) מוצאים כבר במקורות:

בתנ"ך מוצאים מעט – יום השישי, שער העליון, בור הגדול, אבל בחז"ל התופעה התרחבה: אדם הראשון, כנסת הגדולה, שם המפורש.

וכן בתפילה, בפיוטים ועוד: דיבור המתחיל, אב הרחמן, "השמיענו אל המיוחד" בלכה דודי, לְשנה הבאה בירושלים הבנויה.

בימינו מוכרות הצורות: תיקון הכללי, אור הגנוז וכדומה, ומתברר שגם חוף הנפרד.