לקראת החזרה לבית הספר, אפרסם סדרת סרטונים על שְמות המקצועות במערכת השעות בבית הספר והקשר שלהם לשפה העברית.

@yiramne

בקרוב: מאחורי הקלעים של מערכת השעות שלכם! לומדים_עם_טיקטוק לומדיםעםטיקטוק לשון עברית מערכתשעות ביתספר ביתהספר מערכתהשעות מקצוע מקצועות ביתספרתיכון תיכון חטיבה מורה מורים אוצרמילים החופשהגדול ביתספר

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

מאחורי הקלעים מערכת השעות שלכם! הינה הפרטים.

לקראת החזרה לבית הספר, אפרסם סדרת סרטונים על שְמות המקצועות במערכת השעות בבית הספר:

מה ההפתעה שמחכה לכם במילה: מדעים, ומה המקור המפתיע והמוזר של המילה אלגברה.

פיזיקה וכימיה – מה אפשר ללמוד מהם על המילים בעברית?

היסטוריה – המילה הזו מלמדת אותנו משהו על כללי הכתיב בעברית.

סִפרות או סַפרות – תשובה אחת ולתמיד.

כישורי חיים – יש קשר למילה כשר ולמילה כושר (כמו חדר כושר)?

וגם תגלו מה פשר ה"גאו" בגאוגרפיה וגאומטרייה, ומה פשר ה"ביו" בביולוגיה ובביוטופ.

סירי: ירעם, האם לא יהיה סרטון על לשון, שפה ודקדוק?

ברור שיהיה. אנחנו בני תרבות. וכן יהיה סרטון על מקור המילה "תרבות" במקצוע תרבות ישראל.