מאחורי הקלעים של מערכת השעות בבית הספר ־ והפעם מהמילה "היסטוריה" אפשר ללמוד משהו על ככלי הכתיב המלא בעברית.

@yiramne

מאחורי הקלעים של מערכת השעות בבית הספר: היסטוריה – אפשר ללמוד ממנה כלל על כללי הכתיב בעברית #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מערכתשעות #ביתספר #ביתהספר #מערכתהשעות #מקצוע #מקצועות #ביתספרתיכון #תיכון #חטיבה #מורה #מורים #אוצרמילים #היסטוריה #כלליהכתיבהמלא #כלליהכתיבחסרהניקוד #כתיב #כתיבה #איךכותבים #מיליון @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

תלמדו עברית מההיסטוריה. כלומר מהמילה היסטוריה.

לפי כללי הכתיב שקבעה האקדמיה ללשון העברית, בכל פעם שיש תנועת i מוסיפים יו"ד: כיתה, שיעור, מילה. אבל יש חריגים אחדים לכלל, כמו: אם תנועת i מסתיימת בשווא נח – לא מוסיפים יו"ד, כמו: מסְ-דרון, לִש-כה, מִנְ-הלה.

לפי זה למה מוסיפים יו"ד במילה היסְ-טוריה? הרי היא בשווא נח.

כי במילים לועזיות לא חל הכלל הזה. כלומר במילים לועזיות אם יש תנועת i שמסתיימת בשווא נח, מוסיפים יו"ד. לכן: היסטוריה.

שנת לימודים מיליון דולר לכם. כן, גם מילְ-יון ביו"ד.