מאחורי הקלעים של מערכת השעות בבית הספר – והפעם איך רואים את היופי בעברית באמצעות המילה "מולדת".

@yiramne

מאחורי הקלעים של מערכת השעות בבית הספר: המולדת שלנו תראה לכם את הגאונות שבעברית! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מערכתשעות #ביתספר #ביתהספר #מערכתהשעות #מקצוע #מקצועות #ביתספרתיכון #תיכון #חטיבה #מורה #מורים #אוצרמילים #מולדת #שורשים #שיטתהשורשים #הגאונותשבעברית #ילד #ילדה #ילדות #ילדים #לידה #ולד @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

תראו ב"מולדת" את הגאונות שבעברית. מיד תבינו. הינה הפרטים.

העברית בנויה בשיטה גאונית: שיטת השורשים.

בעברית מספיק שהדובר מכיר שורש מסוים כדי להבין מילים שונות שמייצגות דברים שונים, כל עוד הן בעלות אותו השורש, אדגים במילה מולדת. מולדת מהשורש י-ל-ד, ואם אדם מכיר את השורש הזה קל לו להבין משפחת מילים שלמה מהשור הזה: לידה, ולד, ילד, ילדה, ילדים, ילדות, נולד, מולד (הלבנה), תולדה, הולדת (יום הולדת).

באנגלית, למשל, כמעט כל מילה ברשימה הזו מיתרגמת אחרת, ואין קשר בין המילים: birth, children,  born,  boy ,girl,  offspring.