מאחורי הקלעים של מערכת השעות בבית הספר – והפעם על משמעות המילה "מדע" ב"ספר המדע" שכלל אינו עוסק במדע.

@yiramne

מאחורי הקלעים של מערכת השעות בבית הספר: מדעים – מחכה לכם פה הפתעה! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מערכתשעות #ביתספר #ביתהספר #מערכתהשעות #מקצוע #מקצועות #ביתספרתיכון #תיכון #חטיבה #מורה #מורים #אוצרמילים #מדעים #מדע #ידע #רמבם #הרמבם @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

ההפתעה שמחכה לכם במילה מדעים.

מדעים מהשורש י-ד-ע, כלומר מדע מלשון ידע.

הרמב"ם כתב את ספר המדע, אבל אין הכוונה למדע במשמעות ימינו, science, אלא ספר המדע במובן של "ספר הידע", "ספר הידיעה".

ידיעה של מה? הרמב"ם כותב זאת במפורש בהלכה הראשונה של ספרו: "יסוד היסודות ועמוד החכמות, לֵידע שיש שם מצוי ראשון". כלומר לדעת שיש בורא לעולם.

שנת לימודים עתירת ידע לכם.