מאחורי הקלעים של מערכת השעות בבית הספר.

@yiramne

מאחורי הקלעים של מערכת השעות בבית הספר: פיזיקה, כימיה – מה הן יכולות ללמד אותנו על השפה העברית? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מערכתשעות #ביתספר #ביתהספר #מערכתהשעות #מקצוע #מקצועות #ביתספרתיכון #תיכון #חטיבה #מורה #מורים #אוצרמילים #פיזיקה #כימיה #יוונית #מיליםשאולותמיוונית #מילעםלאעבריות #מיליםשאולות @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

פיזיקה, כימיה – מה אפשר ללמוד מהם על השפה העברית? הינה הפרטים.

הכלל המפורסם ביותר בעולם הלשון הוא: בג"ד כפ"ת בראש מילה מקבלות דגש.

במילים פֿיזיקה, כֿימיה אין דגש, וזה מעיד שאלה מילים שאינן עברית במקור. עוד סימנים לזהות מילים שאינם עבריות במקור – תמצאו כאן.

גם פיזיקה וגם כימיה שאולות מיוונית.