האם יש קשר בין מילת הסיבה "מפאת" ובין המילה "פאה"? גלו את התשובה.

@yiramne

משיב/ה ל-@turtlesisyummy מפאת – יש קשר בין מילת הסיבה "מפאת" ובין המילה "פאה"? #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #לשון #עברית #מילתסיבה #מילותסיבה #פאה #מפאת #אטימולוגיה #גיזרון

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

האם מילת הקישור מפאת קשורה למילה פאה?

פאה היא צד. ומה שכנראה קרה הוא שאם מסתכלים על דבר מסוים מצד מסוים או מפינה מסוימת, כאילו "מוצאים" שם סיבה אחרת, זווית שונה, סיבה שונה.

הוספת מ"ם למילים שקשורות לסיבה אנחנו מכירים גם מהמילים: מִסיבת ה…, מפני, מחמת.

והאם יש קשר בין מחמת ובין חמה במשמעוות כעס – התשובה בסרטון הבא.