גלו מה בין אבֿיר בלי דגש בבי"ת ובין אבּיר בדגש.

@yiramne

אבֿיר יעקב – מה זה אבֿיר והאם יש קשר למילה אבּיר? לומדים_עם_טיקטוק לומדיםעםטיקטוק לשון עברית ראשהשנה שנהטובה שנהחדשה סליחות יוםהכיפורים יוםכיפור אביר אבירים אביריעקב אבירקארה פנטזיה משחקיתפקידים מדעבדיוני אביריהאורהקסום אבירזגורי אבירוחן סליחות2023 @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

אבֿיר יעקב – מה זה אבֿיר והאם יש קשר לאבּיר?

אבֿיר יעקב מופיע כבר בתנ"ך, ומשמעו חזק, גיבור.

בתנ"ך מופיע גם אבּיר ואין הבדל במשמעות בין אבֿיר ובין אבּיר, אלא הצורה אבֿיר באה להבדיל בין קודש לחול:

  • אבֿיר מופיע רק כתואר לאלהים
  • אבּיר מופיע כתואר לבני אדם או לבעלי חיים.

יש מקשרים בין אבֿיר/אבּיר ובין אֶברָה =כנף, ולשיטתם אבֿיר/אבּיר הכוונה רם ונישא.