גלו מה המשמעות של איחול לעומת ייחול והאם יש קשר בין שתי המילים.

@yiramne

איחול, ייחול – יש קשר בין המילים? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #ראשהשנה #שנהטובה #שנהחדשה #איחול #ייחול #אטימולוגיה #גיזרון #איחוללשנהטובה @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

איחול – ייחול: יש קשר? הינה הפרטים.

  • ייחול מלשון לקוות, לצפות. כמו: אני מייחל לשלום עולמי = אני מקווה ומצפה לשלום עולמי.
  • איחול מלשון בקשה ומשאלה. כמו: קבלו איחול מקורי לשנה החדשה!  קבלו משאלה, ברכה לשנה החדשה.

יש דעה שקושרת בין איחול לייחול – כשמצפים למשהו מבקשים שהוא יקרה.