גלו מדוע אומרים "המלך המשפט" ולא "מלך המשפט" כמו שמתבקש לפי כללי העברית.

@yiramne

המלך המשפט – על היידוע המוזר פה #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #ראשהשנה #שנהטובה #שנהחדשה #תפילה #סליחות #עשרתימיתשובה #המלךהמשפט #לשוןחזל #לשוןהמקרא #יידוע #ההידיעה #האהידיעה #המלךהקדוש #יוםהכיפורים #יוםכיפור @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

המלך המשפט – מה פשר הצורה המוזרה הזו? לכאורה צריך לומר: מלך ה-משפט ולא ה-מלך המשפט?

בעברית תקנית כשיש סמיכות מיידעים רק את המילה השנייה: 

בית ה-ספר (ולא: ה-בית הספר)

סגן ה-נשיא (ולא: ה-סגן הנשיא).

לפי זה היה צריך לומר מלך ה-משפט" ולא ה-מלך המשפט – מה פשר הצורה המוזרה הזו?

לפי הסבר אחד הצורה המלך המשפט מושפעת ממעט חריגות כאלה שמוצאים בתנ"ך, כמו: הָ-אָרוֹן הַבְּרִית (במקום: ארון הברית), הַ-מִּסְגְּרוֹת הַמְּכֹנוֹת (במקום: מסגרות המכונות), הָ-עֵמֶק הַפְּגָרִים (במקום: עמק הפגרים).

לפי הסבר אחר יש כאן מעין גרירה: כיוון שבכל השנה אומרים ה-אל הקדוש, ובעשרת ימי תשובה אומרים ה-מלך הקדוש, נגררו גם לומר המלך המשפט במקום מלך המשפט.