גלו עוד משמעות של המילה "ראש" ואיך היא קשורה למילה "לענה" ולעבודה זרה.

@yiramne

הראש שלכם רעיל? (פרשת ניצבים) #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #פרשתשבוע #פרשתהשבוע #פש #תנך #מקרא #יהדות #דברתורה #תורה #פרשה #ספרדברים #פסוק #פסוקים #דברתורהלשוני #דתלשוני #ראש #לענה #רעל #שורש #אוצרמילים @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

ראש הוא צמח רעל? אכן כן.

בפרשת ניצבים משה מזהיר את בני ישראל:

פֶּן יֵשׁ בָּכֶם שֹׁרֶשׁ פֹּרֶה רֹאשׁ וְלַעֲנָה.

רֹאשׁ – צמח רעילים | לַעֲנָה – צמח מר. כלומר שמא יש בעם ישראל שורש פורה=מלשון פרי, שורש שמצמיח פירות רעילים ומרים.

ובפסוק זה דימוי לאנשים שעובדים עבודה זרה והם עלולים להרעיל ולהשחית את הסביבה.