על ק-צ ודומיו הקשורים לעולם החיתוך והקריעה: ק-צ-ב, ק-צ-ה, ק-צ-ע, ק-צ-ר, ק-צ-צ.

@yiramne

אות אחת עושה את ההבדל! על ק-צ ודומיו הקשורים לחיתוך וקריעה #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #שורש #אות #אותיות #עיצןר #עיצורים #גיווןבמשמעות #משמעות #סמנטיקה #שורשתלתעיצורי #שורשדועיצורי #שיטתהשורשים #ניתוק #חיתוך #קריעה #קצץ #קצר #קטע #קצה @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

תראו איזה יופי: קצץ, קצב קשורים לקצר בהבדל של אות אחת!

בעברית יש שורשים שונים הפותחים באותיות ק-צ והרעיון הבסיסי המשותף לכולם(!) הוא חיתוך וקריעה, ורק האות השלישית של השורש מגוונת את המשמעות ומייחדת אותה:

  • ק-צ-ב – לגזור, לחתוך – כמו הקצב בסופר, ומכאן גם: לקבוע מידה למשהו – כמו קצבה, וגם קֶצב– כל אחד מהחלקים הקטנים שהשיר מתחלק בהם
  • ק-צ-ה – החלק האחרון, הסוף, הקצה; וגם להקצות, כמו להקצות מקום – להפריש/להבדיל חלק מהשלם, וכן: מוקצה בשבת – דבר מופרש ומובדל
  • ק-צ-ע – לגרד ולקלף, ומכאן גם מַקצועה – כלי נגרות להחלקת עצים; וגם: מקצוע – במקור פינה, זווית ובהרחבה: נושא אחד מדָבר כולל כמו מקצוע הלשון
  • ק-צ-ר – לכרות, כמו לקצור שיבולים, וגם ההפך מארוך: קָצר – כלומר חלק ממשהו ארוך
  • ק-צ-צ – חתך, כמו סלט קצוץ; וגם: קץ – סוף