גלו אם יש קשר בין השם הפרטי אייל ובין אלהים ובין יש לאל ידו.

@yiramne

אלהים, אייל – יש קשר בין המילים? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #יוםהכיפורים #סליחות #ראשהשנה #אלהים #אל #אלוה #הקבה #אלוהים #אייל #איילגולן #איילשני #איילגולןהמלך #אטימולוגיה #גיזרון #כוח @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

אלהים, ואייל – יש קשר בין המילים האלה?

יש דעות שונות על משמעות השם אלהים, אבל לפי אחד ההסברים אלהים מלשון חוזק.

כמו: יש לְאֵל יָדו = יש בכוח יד, וכן השם אֱיָל הקשור לכוח או לעזרה.