הכירו צורות מיוחדות לצורות הרגילות: סעודה מפסֶקֶת=מפסיקה, בתנועה מתמדת=מתמידה, זכוכית מגדלת=מגדילה.

@yiramne

סעודה מפסקת – מה פשר הצורה "מפסקת"? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #סעודהמפסקת #יוםהכיפורים #תשעהבאב #מפסקת #זכוכיתמגדלת #מגדלת #בתנועהמתמדת #מתמדת #מספקת #מגדתעתידות #מגדת #צום #יוםכיפור @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

סעודה מפסֶקֶת – מה פשר הצורה הזו מפסֶקת?

מפסקת היא צורה אחרת למפסיקה: סעודה מפסקת = סעודה מפסיקה.

וכך גם:

  • סעודה שאינה מספקת לבעליה = שאינה מספיקה לבעליה.
  • מגדת עתידות = מגידה עתידות
  • בתנועה מתמדת = בתנועה מתמידה
  • זכוכית מגדלת = זכוכית מגדילה