על סדר המילים בעברית: גלו מה מקדימים למה – את התואר או את המילה שמציינת כמות.

@yiramne

על סדר המילים בעברית: המאוד מרשים / המרשים מאוד? #לשון #עברית #הרכבתהקלה #דנקל #בנימיןנתניהו #שרהנתניהו #תואר #שםותואר #תחביר #סדרהמילים #טיפבעריכתלשון #טיפבעריכהלשונית #טיפבכתיבה @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

בעברית סדר המילים הוא התואר ואחריו המילה שמציינת כמות, מידה.

ולכן במקום: זאת אחת הרכבות היותר מתקדמות בעולם. (מתקדמות – תואר)

נכון  לנסח : זאת אחת הרכבות המתקדמות ביותר בעולם.

במקום: תראה את הנוף המאוד מרשים הזה. (מרשים – תואר)

נכון לנסח: תראה את הנוף המרשים מאוד הזה.

סירי: ירעם, תודה על הסרטון. זה אחד הנושאים הכל כך נפוצים בעיקר בדיבור.

אני: הנפוצים כל כך. (נפוצים – תואר)