נראה אם תשימו לב מה מוזר לשונית: "סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים – אמה פסולה [… ושאינה גבוהה עשרה טפחים ושאין לה שלש דְפנות ושחמתה מרובה מצילתה – פסולה". מצאתם? על התופעה ועל ההסבר שלה בסרטון הזה.

@yiramne

חידה: מה מוזר לשונית במה שכתוב פה? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #סוכה #סוכות #חגסוכות #גרירה #תופעתהגרירה #גררה #תופעתהגררה #חידה @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

@yiramne

חידה: הצל שלה = צילה/צילתה? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #סוכה #סוכות #חגסוכות #גרירה #תופעתהגרירה #גררה #תופעתהגררה #צל #צילה #צילתה #חידה @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

@yiramne

תשובה לחידה: זו הסיבה שכתוב "צילתה" במקום "צילה" לומדים_עם_טיקטוק לומדיםעםטיקטוק לשון עברית סוכה סוכות חגסוכות גרירה תופעתהגרירה גררה תופעתהגררה צל צילה צילתה @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול 1:

מה מוזר לשונית במה שכתוב כאן?

סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים – אמה פסולה, ורבי יהודה מכשיר. ושאינה גבוהה עשרה טפחים ושאין לה שלש דְפנות ושחמתה מרובה מצילתה – פסולה.

שמתם לב למשהו מוזר לשונית? יודעים מהו? כתבו בתגובות.

בסרטון הבא אני אגיד את התשובה.

תמלול 2:

אז מה מוזר לשונית פה? כך שאלתי בסרטון הקודם.

שימו לב למשפט האחרון: "ושחמתה מרובה מצילתה פסולה". 

חמתה = החמה שלה, השמש שלה. פה אין בעיה.

אבל צילתה – צורה מוזרה. הרי הצל שלה – צילה ולא צילתה. אז למה כתוב צילתה?

אם אתה יודעים את הסיבה, כתבו בתגובות.

רמז קל: תיארתי את התופעה הזו בכמה סרטונים. נראה עד כמה אתם שוחים בחומר.

תמלול 3:

אז מה הסיבה לצורה המוזרה הזו צילתה במקום צילה – כך שאלתי בסרטון הקודם.

הרי הצל שלה – צילה ולא צילתה. מדוע כתוב צילתה?

הסיבה היא תופעת הגרירה: כיוון שכתוב חמתה בתי"ו נגררו לכתוב צילתה בתי"ו.

עוד על תופעת הגרירה תמצאוּ כאן.