גלו את הקשר בין השורש ס-כ-כ ובין מילים שונות, וגם: איך אומרים מסך ומוסך ברבים.

@yiramne

על הקשר בין מוסך, סוכה ומסך לומדים_עם_טיקטוק לומדיםעםטיקטוק לשון עברית סוכה סוכות חגסוכות מוסך מוסכים מסך מסכים דגש עע גזרתהכפולים דגשמשלים גזרתעע בןבןברוך ערןזרחוביץ @ירעם נתניהו @Ben Ben Baruch בן בן ברוך

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

אכן, מוסך – מוסכּים. למה הדגש בכ"ף? 

מוסך מהשורש ס-כ-כ, ותמורת הכ"ף השנייה שנעלמה במילה מוסך (יש בה רק כ"ף אחת) – יש דגש שמשלים את הכ"ף.

אגב, גם סוכּה בדגש בכ"ף כי היא מהשורש ס-כ-כ, וגם מסך מהשורש ס-כ-כ, ולכן ברבים: מסכּים, כמו מוסכּים.