בסמליל-לוגו החדש של הספרייה הלאומית אין כבוד לאומי לשפה העברית.

@yiramne

@הספרייה הלאומית הספרייה אינה מכבדת את העברית – מסכימים? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #גאווהלאומית #פטריוטיות #ציונות #הספרייההלאומית #כבודלעברית

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

זאת בושה וחרפה!

הספרייה הלאומית פרסמה: "תכירו, הלוג החדש שלנו", וכמו שאתם רואים כתוב "הספרייה הלאומית" בעברית, בערבית ובאנגלית.

מה הבעיה פה?

שבסמליל-לוגו של ה-ספרייה ה-לאומית שלנו, של מדינת ישראל, של העם היהודי, לא מצאו לנכון שהעברית, השפה שלנו, תהיה בולטת יותר משאר השפות בסמליל.

הרי זו הספרייה שלנו, העברית היא חלק מהתרבות שלנו, לא מגיע לעברית מקום בולט יותר לעומת תרגום השם?

איפה הכבוד לתרבות שלנו, למורשת שלנו, לשפה שלנו? איפה הציונות, הפטריוטיות, הערכיות והלאומיות?

הספרייה הלאומית, כן?

רק של איזה לאום?