עוד מידע על שני המקורות השונים של אות עי"ן בעברית.

@yiramne

אנשים נעדרים: יש קשר בין נעדרים=חסרים ובין נעדרים=לעדור? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #נעדר #נעדרים #אנשיםנעדרים #שבוי #שבויים #לעדור #מעדר #עין1 #עין2 #שורש #מלחמה #מבצעבעזה #עזה #חמאס #חרבותברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

נעדרים – במובן נעלמים, כמו אנשים נעדרים, יש קשר לנעדרים במובן לעדור, מעדר?

השורש של נעדרים בשני המובנים הוא ע-ד-ר, אבל כמו שהסברתי בסרטון על השם עזה לאות עי"ן בעברית יש שני מקורות שונים:

  • יש עי"ן שהוגים כמו עי"ן גרונית-לועית
  • ויש עי"ן שהגו ר' (נשמעת בין רי"ש לגימ"ל, כמו האות רעי"ן בערבית, כלומר כמו משהו שיוצא מהחך).

נעדרים מלשון לעדור, מעדר – מדובר בעי"ן גרונית-לועית

נעדרים במובן אדם נעדר, חסר – מדובר בעי"ן שהיסטורית הגו ר'.

כלומר אע"פ שהשורש של שתי המילים היא ע-ד-ר אין קשר בין המילים כי היסטורית זו אינה אותה עי"ן.