גלו איך אומרים עיירה בסמיכות, ולמה אנשים מתבלבלים פה.

@yiramne

איך אומרים: עיָירת / עיֶירת רפאים? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #מבצעבעזה #עזה #חמאס #חרבותברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #עיירה #עיירת #עיירתרפאים #שלומי #שדרות #העירשדרות #גבולהצפון #סמיכות #נטייה #התקצרות #שווא #קמץ #משקל #משקלים #פעלה #קטלה #שיירה #שיירת #ניקוד #איךאומרים @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

עיֶירת רפאים או עיָירת רפאים – איך נכון לומר?

הכלל המרכזי בעברית הוא שמילים שבאות במשקל פְּעָלָה משמרות בדרך כלל את תנועת a הראשונה (את הקמץ הראשון), כמו:

  • כְּפָפה – כְּפָפת־יד, כְּפָפות־יד
  • עיָירה – עיָירת־רפאים

יש מילים מסוימות שבהן תנועת a הראשונה נעלמת כשהמילה בנטייה, כמו:

  • נדָבה – נדְבת־האיש, נדְבות־האיש
  • נקָמה – נקְמת-דם, נקְמותיי
  • נשָמה – נשְמת האדם, נשְמותיי

למה אנשים רבים אומרים עיֶירת– (כמו עיֶירת רפאים במקום עיָירת רפאים)?

כי יש שמות אחדים במשקל הזה שבסמיכות באות בתנועת e במקום תנועת a כמו:

  • עשָׂרָה – עשֶׂרת־הדיברות
  • עקָרה – עקֶרת־בית

ואולי חריגי משקל פַּעָלָה השפיעו, כמו:

  • יַבָּשָה – יַבֶּשֶׁת־אפריקה
  • שַׁיָּרָה – שַׁיֶּרֶת־גמלים