על "כלי זין" בלשון חכמים, דרך להזדיין בסבלנות ועד סלנג ימינו.

@yiramne

לז*ין את המחבל – מה הבעיה הלשונית פה? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #מבצעבעזה #עזה #חמאס #חרבותברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #מחבל #מחבלים #חידה @ירעם נתניהו

♬ Censor Beep Bleep (Version 3) [TV Television Censorship Bleep Out Censored] [Sound Effect] – Finnolia Sound Effects

@yiramne

לזי*ן – מה מקור המילה? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #מבצעבעזה #עזה #חמאס #חרבותברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #מחבל #מחבלים #כלינשק #סבלנות #ציוד @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול 1:

"תזיין את המחבל" – מה פתאום?! אני נגד!

למה אני נגד? רמז: יש פה בעיה לשונית.

הבנתם מה היא? כתבו בתגובות. בסרטון הבא אגיד את התשובה.

סירי: ירעם, אני לא יכולה לחכות.

אני: תזדייני בסבלנות.

תמלול 2:

לזיין – בואו נדבר על המילה הזו.

כלֵי זין מופיע בלשון חז"ל, ושם הכוונה לכלֵי נשק. מקור המילה בפרסית*, והמילה חדרה לארמית ומשם לעברית.

לזיין פירושו לחמש בנשק, ולהזדיין – להתחמש בציוד ובנשק, ומכאן להזדיין בסבלנות – להתחמש ולהצטייד בסבלנות.

להזדיין בסלנג באה במשמעות שונה לחלוטין, והיא ידועה ומוכּרת, כמו בתגובה הזו ("תזיין את המחבל").

רק שימו לב: כשמתפללים למשהו ומקווים שהוא יקרה, כמו שמופיע בתגובה – מומלץ לדייק במילים. כדי שחלילה לא יקרה משהו הפוך לחלוטין ממה שאנחנו מתכוונים.

*בפרסית: זנדאן = כלא, ובמקור משמעות המילה: נשקייה (זאינה-דאנה)