גלו מה הצורה התקנית: נוראה, נוראה או נוראי, נוראית.

@yiramne

משיב/ה ל-@dy8uqe20ip7k מחדל נורא/נוראי? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #מבצעבעזה #עזה #חמאס #חרבותברזל #חרבות_ברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #מחדל #נורא #נוראי #נוראה #נוראית #איךאומרים

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

ירעם, מחדל נורא או מחדל נוראי?

התקן בעברית הוא: נורא. מחדל נורא.

הצורות נוראינוראית נוצרו בדיבור בלשון ימינו והן נחשבת לא טובות וגם מיותרות, כי אין הבדל במשמעות בין הצורה המקורית נוראנוראה ובין הצורה החדשה נוראינוראית. לכן אם יש צורך להשתמש במילים האלה, כדאי להשתמש בצורה המקורית: נוראנוראית.

שלא נצטרך להשתמש בהן כלל, כמובן.  אלא רק על שונאינו.