על שימוש בשם עצם (תקווה) במקום בפועל (מקווה) וגם על "אני תפילה", "כולי תקווה" ו"כולי אוזן".

@yiramne

אני תקווה או אני מקווה? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #עזה #חמאס #חרבותברזל #חרבות_ברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #מילואים #תקווה #אניתקווה #אנימקווה #שםעצם #פועל #כוליאוזן #אנגלית

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

אני תקווה/מקווה שהמלחמה תסתיים בקרוב?

בתנ"ך מופיע וַאֲנִי תְפִלָּה – במשמעות ואני מתפלל. כלומר יש פה שימוש בשם עצם (תפילה) במקום בפועל (מתפלל).

כנראה בדרך של חיקוי מוַאֲנִי תְפִלָּה נוצר בעברית החדשה אני תקווה במשמעות אני מקווה. וגם פה: יש שימוש בשם עצם (תקווה) במקום בפועל (מקווה).

בתנ"ך יש עוד דוגמות לשימוש כזה, ובשימוש הזה אמצעי רטורי: אני תקווה – כאילו האדם המתפלל הוא עצמו תפילה, הוא כל כולו תפילה. אני תקווה – כאילו האדם המְקווה הוא עצמו תקווה, הוא כל כולו תקווה.

בימינו שומעים גם את הביטוי כולי תקווה – כנראה בהשפעת המבנה כולי אוזן שמקורו בלשונות אירופה i'm all ears.