גלו מהו "פצע מורסתי" וכמה משמעויות שונות יש לשורש מ-ר-ס.

@yiramne

מורסה – מה זה? #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #לשון #עברית #מורסה #מוסרתי #אוצרמילים #מרס #לערבב #ערבב #בחש #לבחוש #סובין #מוגלה #אוכללבעליחיים #גדעוןלוי #אטימולוגיה #גיזרון #פצע #מלחמה

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

מה זה פצע מורסתי?

מורסה – מוגלה שמצטברת בגלל זיהום.

השורש של מורסה הוא מ-ר-ס, ובעברית יש לו שלוש משמעויות שונות, ולכאורה אין ביניהן כל קשר:

  • יש מ-ר-ס שקשור למוגלה (כמו שראינו)
  • יש מ-ר-ס שמשמעו לבחוש, לערבב
  • ויש מ-ר-ס שקשור לסובין – קליפות של גרגירי חיטה המשמשות בעיקר למאכל לבעלי חיים.