גלו שתי מסורות הגייה של המילה "סגן" ועל משמעותה.

@yiramne

סֶגֶן – למה הוא נקרא כך? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #מבצעבעזה #עזה #חמאס #חרבותברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #דרגה #דרגותבצבא #דרגותבצהל #אטימולוגיה #גיזרון #סגן #סגנים #אכדית #לשוןחזל #לשוןהמקרא #שליט #מנהיג #אטימולוגיה #גיזרון @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

סֶגֶן – מה מקור המילה?

מקור המילה באכדית – shaknu (שָכְּנוּ) שפירושה מושל (תפקיד אזרחי) או פקיד בצבא, כלומר – דרגה צבאית גבוהה כלשהי.

בתנ"ך מופיעה רק צורת הרבים סְגָנִים – מושלים, שליטים.

בלשון חכמים מופיעה גם צורת היחיד סגן ויש לה שתי מסורות הגייה: סְגָן או סֶגֶן, ובלשון חכמים הכוונה למשנֶה* לכוהן הגדול.

*הערה: בסרטון ציינתי שבלשון חכמים סגן הוא המשנה לכוהן הגדול, וכך מופיע באתר האקדמיה ללשון וכך מסביר קוטשר בספרו "מילים ותולדותיהן". ואולם יש המסבירים שאין הכוונה למשנה אלא סגן הכוהנים = המפקח על הכוהנים (ראו אלבק בפירושו למשנה וכן במילון בן יהודה).