גלו מה התקן בשאלת הכתיב של: אזכרה/הזכרה, אספקה/ הספקה, אבחנה/הבחנה ועוד.

@yiramne

משיב/ה ל-@omgerez אזכרה/הזכרה, אספקה/ הספקה, אבחנה/הבחנה? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #עזה #חמאס #חרבותברזל #חרבות_ברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #מילואים #אזעקה #הזעקה #כתיב #איךכותבים #הקטלה #אקטלה #הפעלה #אפעלה #משקל #משקלים #אזכרה #הזכרה #אספקה #הספקה #אבטחה #הבטחה #אבחנה #הבחנה @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

הספקה או אספקה – איך כותבים?

בעברית שלנו יש שני משקלים "דומים": הַפְעָלָה (הַקְטָלָה) בה"א ואַפְעָלָה (אַקְטָלָה) באל"ף, ולא אחת אנשים אינם בטוחים באיזה משקל להשתמש ומתי, ולכן באתי להושיט עזרה.

היסטורית אין הבדל במשמעות בין המשקלים, הַפְעָלָה אופייני ללשון המקרא, אַפְעָלָה מצוי מעט בלשון חז"ל, בהשפעת הארמית.

גם היום אין הבדל במשמעות, למשל: אספקה-הספקה, אזהרה-הזהרהוההמלצה להעדיף את הַפְעָלָה, דהיינו: הספקה, הזהרה.

במקרים מסוימים נוצר בעברית ימינו בידול במשמעות בין המשקלים (בין הכתיב האל"ף ובין הכתיב בה"א) כמו שהדגמתי בסרטון אזעקה-הזעקה. והינה עוד מילים שיש בידול בין אפעלה ובין הפעלה:

• אבטחה = נקיטת אמצעי הגנה על אנשים וכדומה, security, protection
• הבטחה = התחייבות לעשות או לא לעשות משהו, promise
• אזכרה = טקס זיכרון לנפטר
• הזכרה = פעולת ההשמעה (כמו: הזכרת שמות הנפטרים)
• אבחנה = דיאגנוזה
הבחנה = הֶבדל, שם פעולה של הבחין (כמו: ההבחנה בין הדברים ברורה: זה בצבע אדום וזה בצבע ורוד)