גלו על ההבדל בין שתי המילים ועל המשמעות המקורית של כל מילה.

@yiramne

פיקח/פיכח, התפקחתי/התפכחתי? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #עזה #חמאס #חרבותברזל #חרבות_ברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #שמאל #ימין #ארץנהדרת #פיקח #פיכח #התפקחות #התפכחות #התפקחתי #התפכחתי #איךכותבים #כתיב #כתיבה

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

התפכחתי בכ"ף או התפקחתי בקו"ף? פיכח בכ"ף או פיקח בקו"ף?

שתי המילים קיימות בעברית: פיקח ופיכח.

  • פיקח – השורש פ-ק-ח מציין פתיחה.

ומכאן: פקח את העיניים = פתח את העיניים, הן פיזית: פתח את עיניו העצומות, והן מטפורית: הבין טוב יותר את המציאות.

וכן גם: אדם פיקח – פיזית: אדם שאינו עיוור, מטפורית: אדם חכם.

  • פיכח – השורש פ-כ-ח בא מארמית, והוא מציין עמימותהחלשה והרגעה.

ומכאן: אדם פיכח = במקור הכוונה לאדם שהשפעת היין עליו נרגעה וסרה, כלומר אדם שכבר אינו שיכור.

בעברית ימינו נוספה לפיכח משמעות מושאלת: הכרה והתעוררות. כמו: התפכחתי מהאשליה או מתפיסת העולם שהייתה לי. ובמשמעות הזו יש קרבה בין התפכחתי בכ"ף ובין התפקחתי בקו"ף.