מאחורי הקלעים של הביטוי "סתם את הגולל" ומה משמעו.

@yiramne

סתם את הגולל – מהו גולל ולמה סותמים אותו? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #מבצעבעזה #עזה #חמאס #חרבותברזל #חרבות_ברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #ביטוי #ביטויים #גולל #סתםאתהגולל #קבר #קברים #ניב #אוצרמילים #ניבים #פסיכומטרי

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

גולֵל/גולָל – הכוונה לאבן כבדה שהיו מגלגלים אותה על פי הקבר ובעזרתה סתמו את הפתח של הקבר.

במקור: סָתַם אֶת הַגּוֹלֵל/הַגּוֹלָל – כיסה את הקבר בגולל = באבן.

ומכאן בהשאלה: סָתַם אֶת הַגּוֹלֵל/הַגּוֹלָל – סיים וביטל את הדבר לחלוטין, שם קץ לדבר.