מתי מוסיפים יו"ד ומתי לא? הינה ההסבר.

@yiramne

איך כותבים: כתבנו / כתבינו? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #מלחמה #מבצעבעזה #עזה #חמאס #חרבותברזל #חרבות_ברזל #צהל #צבא #חיילים #יוםהזיכרון #קרב #פיקודהעורף #כתב #כתבנו #כתבינו #כתיב #כתיבה #איךכותבים #יוד #יחיד #רבים @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

כתבנו ביו"ד או כתבנו בלי יו"ד – איך כותבים?

ביחיד: כתב, אין פה יו"ד, ולכן: הכתב שלנו = כתבנו (גם פה אין יו"ד)

ברבים: כתבים, יש יו"ד של צורת הרבים. ולכן: הכתבים שלנו = כתבינו (יש יו"ד של צורת הרבים)

נסכם:

  • כתבנו – יחיד, הכתב שלנו, יחיד
  • כתבינו ביו"ד, רבים, הכתבים שלנו